I denne artikkelen kan du lære mer om hva en produkt er og hvordan du kan

  • Redigere eksisterende produkter
  • Slette et produkt

Redigere produkt

1. Finn navigasjonsmenyen til venstre og klikk på produkter.

2. Finn det produktet du vil se og redigere. Klikk på raden.

Inne på det enkelte produktkort finner du de samme seksjonene og datafeltene som beskrevet i seksjonen 'Opprette et nytt Produkt'.

For å redigere klikker du på knappen "Rediger".

Det er kun den boksen du klikker "Rediger" på, som tillater redigering.

Gjør endringene du ønsker og avslutt ved å trykke på "Lagre".

Slette et produkt

1. Finn navigasjonsmenyen til venstre og klikk på produkter.

2. Finn det produktet du vil slette og klikk på raden. Se bildet til høyre.

3. Inne på produktkortet sjekker du at du har funnet riktig produkt. Klikk du på knappen "Handling", og deretter "Slett". Se bilde til høyre.

4. For å godkjenne at du er kjent med at handlingen ikke er mulig å reversere, så trykker du 'Ja' på beskjeden til høyre. Du blir da tatt tilbake til produktoversikten.