Opprette egne ingredienser

I denne artikkelen kan du lære mer om hvordan du oppretter egne ingredienser i løsningen, og hvilke felter som må tas hensyn til i denne prosessen.

I løsningen

1. Finn navigasjonsmenyen til venstre og klikk på ingredienser.


2. Finn knappen "Importer Ingrediens". Du finner den øverst til høyre i skjermbildet.

3. Finn knappen 'Lag din egen ingrediens'
3. Du får opp skjermbildet til høyre.

Legg inn leverandørens ingrediensnavn.

Navnet du gir her er navnet som vil bli vist internt i firmaet, eksempelvis i oppskrifter eller tabeller over ingredienser.

Smart tips: Registrer navnet i rekkefølgen <funksjonelt navn>, <karakteristikker>, <merkenavn>.

Eksempel

hvetemel, siktet 20kg sekk, Mølla

I oppskriften vil det dermed være enklere å se hvilken ingrediens som skal brukes.

4. Klikk 'Skape'

Ingrediensen er nå laget.

5. Fyll inn all nødvendig informasjon for å bli ferdig med opprettelsen av ingrediensen. Det vil vises et rødt felt rundt feltene som forsatt trenger å bli fylt ut, og hvor mange felter som gjenstår for at ingrediensen skal være 'ferdig' vises med indikatoren illustrert nedenfor:

Alle felter for dataregistrering

Generell info

Leverandør artikkel ID: Dette er artikkel ID du bruker når du bestiller varen fra leverandør. Artikkel ID er søkbart felt i systemet.

Leverandør artikkel GTIN: Tidligere kalt EAN. Leverandørens GTIN.

Leverandør: Nedtrekksmeny over tidligere registrerte leverandørnavn. Du oppretter nye leverandører ved å rulle helt til bunn og klikke "Legg til ny".

Skriv inn navnet på den nye leverandøren

Ingrediensgruppe: Nedtrekksmeny over tidligere registrerte grupper over ingredienser. Disse gruppene velger du selv. Eksempelvis kjøtt, fisk, mel og korn.

Du oppretter nye ingrediensgrupper ved å rulle helt til bunn og klikke "Legg til ny"

Næringsverdi

Her registrerer du ingrediensens næringsverdi per 100 g vare.

Du må fylle ut en verdi mellom 0 og 100.

Du behøver ikke registrere energi (kJ og kcal). Systemet regner det ut på bakgrunn av næringsstoffene du registrerer.

EU sin matinformasjonsforordning 1169/2011 krever at du som et minimum opplyser verdiene om innholdet av

  • Fett, totalt
  • Mettet fett
  • Karbohydrater, totalt
  • Sukkerarter
  • Protein
  • Salt*

*Om salt

Merk at mengden salt skal registreres ferdig utregnet. Det vil si at om ingrediensen inneholder 5 g natriumklorid, skal du registrere 10 g salt. Mengden natriumklorid multipliseres med faktoren 2,5. Mengden natriumklorid kan variere med ulike typer salt. Derfor kan det godt hende at råvaren salt inneholder mindre enn 100% av næringsstoffet salt.

Utvidet deklarasjon av næringsverdier

Du kan lese mer om hvordan du kan beregne næringsverdier for de frivillige næringsstoffene som enumettet og flerumettet fett samt stivelse og kostfiber i denne artikkelen.

Ingrediensen sin sammensetning

Dette feltet er slik du ønsker ingrediensen skal vises på etiketter og i varedeklarasjonen.

1. Tekst

2. Uthevelse av ingredienser som er allergener

Ren ingrediens: Skriv inn ingrediensens navn, eksempelvis

hvetemel

Sammensatt ingrediens: Skriv inn ingrediensens funskjonelle navn, etterfulgt av en parentes og ingrediensens egen ingrediensliste, eksempelvis

margarin (rapsolje, salt, vitamin A)

Etter at du har registrert ingrediensens innhold klikker du "Neste steg".

Uthevelse av ingrediens som er allergen

Her kan du klikke på alle de ingredienser som er et allergen. Det er krav i EU sin matinformasjonsforordning at alle enkeltbestanddeler som inngår i de 14 hovedtyper av allergener skal utheves i ingredienslisten. Dersom en enkeltbestanddel er et råstoff avledet fra de 14 hovedtypene skal også dette råstoffet utheves, så lenge det ikke er gjort spesifikt unntak i lovteksten.

Allergentyper

Tabellen inneholder en oversikt på de 14 hovedtyper av allergener som EU har definert i sin matinformasjonsforordning. For glutenholdig korn og nøtter skal man også angi spesifikk type.

Tabellen inneholder to kolonner:

  • Inneholder: Det vil si at ingrediensen har bestanddeler som utgjør en av de 14 allergentypene.
  • Kan inneholde: På grunn av kryssforurensning i leverandørens produksjon kan ingrediensen inneholde spor av allergener som i utgangspunktet ikke er en del av varens ingrediensliste.

Tips for smart bruk: Øverst til venstre har du ingredienslisten slik du registrerte den. Dette kan hjelpe deg med å påse at du får registrert alle allergenene.