I denne seksjonen kan du lære mer om:

 • Hvordan opprette en ny Oppskrift
 • Ytterligere felter å spesifisere for en Oppskrift
 • Organisering av en Oppskrift på en smart måte

For å lese om hvordan du kan redigere og hanskes med eksisterende oppskrifter, vennligst gå til denne siden.

Hva er en oppskrift

En oppskrift er en liste over ingredienser du blander sammen for å lage et produkt. Oppskrifter kan også brukes som ingrediens i andre oppskrifter.

Opprette en ny oppskrift

1. Klikk på 'Oppskrifter' til venstre i løsningen

2. Klikk på knappen "Ny oppskrift". Du finner den øverst til høyre i skjermbildet.

3. Spesifiser et navn på oppskriften.

NB! Navnet du gir her er navnet som vil bli vist internt i firmaet, eksempelvis i oppskrifter eller tabeller over oppskrifter.

4. Klikk 'Skape'. Oppskriften din er nå lagret.

Du blir nå automatisk tatt til søkefeltet hvor du kan legge til ingrediensene du bruker i oppskriften, som illustrert nedenfor.

5. Legg til hver ingrediens du bruker ved å søke på den og så klikke på den. Gjenta dette steget for alle ingrediensene du bruker i oppskriften.

6. Oppgi hvilken mengde du bruker av de valgte ingrediensene i steg 5.

NB!

    • Husk at om du ikke finner en nødvendig ingrediens her, så er det fordi det mangler i ditt lokale ingrediens-bibliotek.
    • Vi anbefaler at du legger til alle ingrediensene i oppskriften før du legger inn mengde.
    • Du får opp resultater både blant ingrediensene og oppskriftene dine.
    • Standard vektenhet er kg. Systemet antar at KG og Liter er 1:1.
    • Eksempel: 100 g skal tastes inn som 0,100 kg.
    • Lenger ned i denne oversikten ('Organisering av en oppskrift') kan du se forskjellige måter å organisere oppskriften på:
     • Seksjoner kan legges inn
     • Rekkefølgen på hver ingrediens kan flyttes på

7. Vennligst huk av på ingrediensene du ønsker skal bli beskrevet med % innhold i varedeklarasjoner i kolonnen 'QUID'. Dette er anbefalt som ingredienser som nevnes spesifikt i produktnavn og/eller beskrivelse i markedsføring.

Vennligst se mer om QUID i seksjonen 'Ytterligere felter å spesifisere for en Oppskrift' nedenfor.

8. Om relevant: Legg inn % Vanntap for å ta hensyn til vanntap. Les mer om hvordan dette beregnes mot bunnen av denne siden.

9. Klikk 'Lagre'

Ytterligere felter å spesifisere for en Oppskrift

Generell info

For å endre disse feltene, vennligst klikk 'Rediger' øverst til høyre.

Oppskrifts-ID: Dette er en system-ID som ikke kan redigeres.

Navn i varedeklarasjon: Noen ganger lager man produkter som brukes som en ingrediens i andre oppskrifter. Eksempelvis at du lager bringebærsyltetøy som du bruker i kakeproduksjon.

Oppskriftens navn internt er kanskje "bringebærsyltetøy til frys". Men overfor kunden ønsker du at det kun skal stå "bringebærsyltetøy" på etiketten. Feltet er frivillig, så om du ikke bruker den vil systemet alltid bruke feltet oppskriftens navn i en eventuell varedeklarasjon.

Om oppskriften er den siste oppskriften som lager det ferdige produktet behøver du heller ikke å bruke feltet.

Avdeling: Nedtrekksmeny over tidligere registrerte avdelinger. Du oppretter ny avdeling ved å rulle helt til bunn og klikke "Legg til ny".

Skriv inn navnet på den nye avdelingen.

Avdeling er en grupperingsfunksjonalitet over oppskriftene dine i rapporter og ved søk/filtrering.

Produksjonslinje: Produksjonslinjer brukes til å holde kontroll over risikoen for kryssforurensning av allergener. Vi anbefaler deg å lese en egen artikkel om denne. Inntil du har gjort det foreslår vi at feltet står tomt.


Instruksjoner

Du kan legge inn en fremgangsmåte for hvordan oppskriften skal lages. Du kan formatere teksten i fet, kursiv og understreket. Du kan også lage punktvis liste.

For å gjøre dette, klikk 'Rediger, legg inn ønsket tekst i ønsket format, og klikk 'Lagre'.

Eksempel:

Notater

Denne seksjonen er for interne notater for deg selv eller kollegaer som bruker MyFoodOffice.

QUID

QUID står for Quantitative Ingredient Declaration og er et krav fra EU sin matinformasjonsforordning 1169/2011. Dersom du selger et produkt der en særskilt ingrediens blir fremhevet, skal du angi hvor mange prosent ingrediensen utgjør av produktet i produktets ingrediensliste. Fremhevelsen kan skje gjennom produktnavn, ordvalg i markedsføringsbudskapet eller illustrasjon på emballasjen.

Hak av i kolonnen QUID dersom du ønsker at det prosentvise innholdet av ingrediensen skal opplyses om i ingredienslisten på produkter koblet til denne oppskriften.

NB! Dersom du huker av for QUID på en ingrediens som er en oppskrift fra egen produksjon, vil denne oppskriften fremkomme som en sammensatt ingrediens med parentes i det endelige produkts ingrediensliste.

Du kan øke vinduets størrelse ved å klikke og dra ikonet nederst til høyre. Da får du plass til å se mer av teksten du skriver inn.

Endring Vann %

For å ta hensyn til vanntap må man finne ut av hvor stor prosentendringen på vann er, i forhold til hele oppskriften.

Dette illustreres best med et eksempel:

Bakermester Snipp har lagt inn en oppskrift hvor han beregner 10% vekttap som følge av steking. Dette vekttapet ønsker å allokere i sin helhet til tilsatt vann.

Snipps totale deigvekt (vekt før produksjon) er 3 kg

Deigen mister 10% vekt under stekingen, dvs. 0,3kg vann.

Snipp ønsker å allokere dette i sin helhet til tilsatt vann.

0,3 kg vanntap utgjør i prosent 30% (av 1 liter (kg) tilsatt vann i oppskriften)

Snipp setter derfor prosenttallet for "endring vann %" til -30% for ingrediensen Vann i sin oppskrift, og øvrige prosenter til 0%.


Organisering av en oppskrift

Bruk av seksjoner

Du kan bruke seksjoner til å gruppere oppskriftens ingredienser. Eksempelvis at du lager kakebunn og fyll i to trinn, men ønsker det vist i en og samme oppskrift.

1. Under overskriften 'Oppskrift' klikk 'Rediger' om du ikke allerede er i redigerings-modus

2. Klikk knappen 'Legg til seksjon'

3. Gi seksjonen et navn

4. Klikk og dra ingrediensene under den seksjonen du ønsker dem vist.

5. Klikk 'Lagre'

Endring av rekkefølgen på ingredienser

Du kan bruke seksjoner til å gruppere oppskriftens ingredienser. Eksempelvis at du lager kakebunn og fyll i to trinn, men ønsker det vist i en og samme oppskrift.

1. Under overskriften 'Oppskrift' klikk 'Rediger' om du ikke allerede er i redigerings-modus

2. Hold musepekeren over ingrediensen du ønsker å flytte på

3. Klikk og dra ingrediensene under den seksjonen du ønsker dem vist.

4. Klikk 'Lagre'

Status

For intern bruk kan du notere statusen på en gitt oppskrift. De forskjellige valgene man har er:

 • Aktiv: Denne statusen er for oppskrifter som er aktivt i bruk i produksjonen
 • Utkast: For oppskrifter som kun er eksperimenter
 • Inaktiv: For oppskrifter som ikke er aktivt i bruk i produksjonen