Opprette et nytt Produkt

I denne artikkelen kan du lære mer om:

  • Hvordan du kan opprette et nytt Produkt
  • Felter for dataregistrering

Hvordan opprette et nytt produkt

1. Finn navigasjonsmenyen til venstre og klikk på produkter.


2. Finn knappen "Nytt Produkt". Du finner den øverst til høyre i skjermbildet.

3. Fyll in navnet og Artikkel-nummeret til produktet du ønsker å opprette

4. Trykk 'Skape'.

Gratulerer! Du har nå satt opp et nytt produkt. Nå må du sørge for at produktet får den informasjonen det trenger. Dette følger i seksjonene under.
Felter for dataregistrering

Nedover følger en oversikt på alle feltene man må ta hensyn til inne på en produkt-side.

For å redigere informasjon, så må man klikke på 'Rediger' i den relevante seksjonen.

Når man er ferdig med å redigere, trykker man 'Lagre'

Generell info

Artikkel Nr: Dette er den ID du bruker når kunden din bestiller varen eller du fakturerer. Produkt ID er søkbart felt i systemet.


Produkt GTIN: Tidligere kalt EAN. Dette er det GTIN du bruker for den aktuelle varen.


Produktgruppe: Nedtrekksmeny over tidligere registrerte grupper. Du oppretter nye ved å rulle helt til bunn og klikke "Legg til ny".

Produktgruppe kan brukes i excelrapporter og filtrering ved søk.


Sesongvare: Nedtrekksmeny over tidligere registrerte grupper. Du oppretter nye grupper ved å rulle helt til bunn og klikke "Legg til ny".

Sesongvaregruppe kan for eksempelvis være "jul", "påske" eller "sommer".

Sesongvaregruppe kan brukes i excelrapporter og filtrering ved søk.

Produktbeskrivelse: Feltet brukes til å lage et kort og salgbart budskap om produktet til dine kunder.


Produktnavn

Produktnavn: Navnet du gir her er navnet som vil bli vist eksternt mot kunde, eksempelvis på produktdatablad. Produktnavn er søkbart felt.

NB! Produktnavn redigeres ved å trykke på pennen markert i rødt.

Status

Status: Systemdefinert status

  • Utkast: Du har påbegynt registrering, men er ikke ferdig.
  • Aktiv: Du er ferdig med registreringen og varen er i salg
  • Inaktiv: Du har sluttet å selge varen

NB! Status redigeres ved å velge en av mulighetene ovenfor når man trykker på tegnet markert i rødt til høyre

Oppskrift

Skriv for å finne oppskriften din: I dette feltet søker du opp den endelige oppskriften som produktet du selger er basert på. Skriv inn søketekst og velg riktig oppskrift fra søkeresultatet.

Når du har gjort det vil den valgte oppskriften bli vist under, så du kan påse at du har valgt riktig oppskrift.

Brutto enhetsvekt: Dette er vekten på hvert salgbare produkt, altså hvor små stykker du deler oppskriften inn i. Vennligst spesifiser i kg.


Allergener og spor

Dette trinnet gir deg mulighet til å dobbeltsjekke at

  • allergenoversikten stemmer overens med ingredienslisten
  • alle ingredienser som skal utheves som allergener er uthevet

Det kan hende du ønsker å utheve noen ord som ikke er uthevet for en ingrediens. I så tilfelle:

  • Klikk 'Rediger'
  • Trykk på ordet du ønsker å utheve
  • Klikk 'Lagre'

Supplerende Vareinformasjon

Netto vekt: Fritekstfelt som opplyser kunden om hvor mye varen veier.

Produktets opprinnelse: Dersom det vil være misvisende å ikke fortelle om produktets opprinnelse så må du opplyse om dette. Eksempelvis at du markedsfører pinnekjøtt med norsk flagg på emballasjen, men så er det produsert i Tyskland.

Produksjonsmetode: Dersom det vil være misvisende å ikke fortelle om produksjonsmetoden, så må du opplyse om dette. Eksempelvis at appelsinjuicen er laget fra konsentrat, eller at brødet gis inntrykk av å være ferskt mens det har vært fryselagret i lettstekt tilstand og etterstekt i butikk.

Selges i tint tilstand: Dersom du selger varen etter at den har vært fryst ned og deretter tint, skal du som et utgangspunkt alltid opplyse forbrukeren om dette, med mindre du kan vise til følgende unntak i EU 1169/2011, anneks VI, punkt 2.

a) det er en ingrediens som inngår i et fremtidig sluttprodukt,

b) næringsmidler der innfrysing er et teknologisk nødvendig ledd i produksjonsprosessen,

c) næringsmidler hvis sikkerhet eller kvalitet ikke påvirkes negativt av opptining.

Disse unntakene kan ikke gjøres gjeldende dersom utelatelse av dette vil føre til misvisende merking.

Lett bedervelig: Dersom produktet er lettbedervelig, kan du hake av denne boksen. Da vil varedeklarasjon ha teksten "Siste forbruksdag". I andre tilfeller vil varedeklarasjonen ha teksten "Best før".

Best før, i dager fra produksjon Informasjon om produktets holdbarhet.

Veiledning om hvor datomerking er: Kan brukes til å opplyse om hvor forbrukeren skal se etter datomerkingen.

Lagringsinstruksjoner: Feltet brukes i de tilfeller dette er avgjørende for forbrukeren for at holdbarhetsdatoen skal være gjeldende.

Bruksintruksjon: Feltet brukes i de tilfeller dette er avgjørende for forbrukeren for at produktet skal være trygt å spise. Eksempelvis rå pølser som må stekes før trygt konsum.

Vilkår for bruk: Feltet brukes i de tilfeller dette er avgjørende for forbrukeren for at holdbarhetsdatoen skal være gjeldende. Eksempelvis at varens holdbarhetsdato er kun 4 dager etter åpnet emballasje.

Tilsetningsstoffer:

Felles for disse feltene er at du plikter å opplyse særskilt om disse forholdene i varedeklarasjon og emballasje om dette er tilfelle.

Om du huker av, vil vår rapport "Standard varedeklarasjon" inneholde disse opplysningene.