Eksisterende oppskrifter

I denne seksjonen kan du lære mer om hvordan du kan:

  • Søke og se gjennom Oppskrifter
  • Redigere Oppskrift
  • Slette Oppskrift
  • Printe Oppskrift til bruk i produksjon
  • Printe oversikt over Oppskrifter

For å lese om hvordan du kan sette opp en ny oppskrift og organisere oppskrifter på en smart måte, vennligst gå til denne seksjonen.

Søke og se gjennom oppskrifter

Hvordan søke

Bruk søkefeltet "Søk etter en oppskrift". Du kan søke på oppskriftsnavn.

Søketips: deig gir flere søkeresultater enn mørdeig.

Du kan kombinere søk med filtrering. Merk at et søkeresultat kan gå over flere sider. I bunn av tabellen kan du bla mellom sidene.

Hvordan filtrere

i) Klikk på knappen "Filtrer tabell". Du finner knappen over tabellen. Se bilde under.

ii) Velg ønsket verdi å filtrere på fra nedtrekksmenyen.

Du fjerner filteret ved å trykke på X ved siden av filteret.

Redigere oppskrift

1. Finn navigasjonsmenyen til venstre og klikk på oppskrifter.

2. Finn den oppskrifter du vil se og redigere.

3. Klikk på raden for å komme inn på oppskriften.

Inne på den enkelte oppskrift finner du de samme seksjonene og datafeltene som beskrevet under artikkelen "Opprette ny oppskrift".

4. For å redigere klikker du på knappen "Rediger".

Det er kun innholdet i den boksen du klikker "Rediger" på, som tillater redigering.

NB! Mer tips på hvordan du kan organisere oppskrifter på en smart måte, finnes i denne seksjonen (se overskrift 'Organisering av en Oppskrift')

5. Gjør endringene du ønsker og avslutt ved å trykke på "Lagre".

Slette oppskrift

1. Finn navigasjonsmenyen til venstre og klikk på oppskrift.

2. Finn den oppskriften du vil slette Klikk på raden. Se bildet til høyre.

3. Inne på oppskriftskortet sjekker du at du har funnet riktig oppskrift. Klikk på knappen "Handling", og deretter "Slett". Se bilde under.

To scenarioer ved sletting


Oppskriften er ikke i bruk.

Når du klikker "Slett" vil du få opp et varsel. Du bekrefter sletting ved å trykke på "Ja, slett denne ingrediens".


Oppskriften er i bruk

Dersom du har knyttet oppskriften til et produkt må du fjerne denne koblingen før du sletter selve oppskriften fra databasen din.

Det kan også være at du bruker oppskriften i andre oppskrifter. På samme måte må du fjerne oppskriften du ønsker å slette fra de oppskrifter der den brukes, før du kan fullføre slettingen.

Tips for smart bruk

Åpne opp en ny fane der du jobber gjennom oppskriftene og produktene mens du beholder oversikten i den første fanen. Alternativt kan du kopiere teksten til word og fortsette i den samme fanen.

Printe Oppskrift til bruk i produksjon

1. Finn navigasjonsmenyen til venstre og klikk på oppskrift.

2. Finn den oppskriften du vil slette Klikk på raden. Se bildet til høyre.

3. Inne på oppskriftskortet klikker du på knappen "Handling", og deretter "Rapporter". Se bilde under.

Oppskriften vil bli sendt til deg på e-post i et utskriftsvennlig pdf format.

Printe oversikt over Oppskrifter

1. Finn navigasjonsmenyen til venstre og klikk på oppskrifter.

2. Klikk på knappen "Handling" og "Eksporter tabell".

Hele listen over oppskrifter vil bli sendt til din e-postadresse i excelformat.

Dermed kan du jobbe videre med listen over oppskrifter i excel, eksempelvis hvis du vil lage din egen rapportoversikt på alle oppskriftene.