Du kan bruke importfunksjonen til å opprette eller oppdatere vareregisteret i MyFoodOffice fra excelark.

Dette ønsker du å gjøre

  • første gang du tar MyFoodOffice i bruk, for å raskt opprette vareregisteret
  • for masseoppdatering, eksempelvis at alle brød skal tilhøre varekategorien brød

Overordnet

Ta en backup av vareregisteret med en eksport, i tilfelle du overskriver verdier gjennom importrutinen. Kjekt å ha for ettertiden.

1. Last ned malen for filimport

2. Fyll ut malen

3. Importer malen til MyFoodOffice

Under følger en detaljert beskrivelse av hvordan. Du trenger et regnearkprogram installert på datamaskinen din.

1. Last ned malen for filimport

1. Finn navigasjonsmenyen til venstre og klikk på produkter.

2. Klikk på knappen "handling" og deretter "importer fil"

Du får opp et vindu som forklarer hva du skal gjøre videre.

3. Klikk på linken "Last ned mal". Lagre den i en mappe lokalt på din datamaskin så du vet hvor den er.

4. Åpne dokumentet for utfylling.
2. Fyll ut malen

I regnearket har vi laget et eksempel på utfyllelse. Du kan fylle ut disse feltene på norsk.

For å komme raskt i gang er det nok å kopiere inn vareregisteret ditt på produkt id og produktnavn.

Finnes varen allerede i MyFoodOffice, vil informasjonen som ligger i excelarket overskrive verdiene som finnes i MyFoodOffice. Pass derfor på at du har riktig informasjon registrert.

Lagre excelarket lokalt på din datamaskin når den er ferdig utfylt. Gå så til trinn 3 i prosessen.

Mer om hvert enkelt felt:

Identifikasjon:

Produkt ID: Dette er den ID du bruker når kunden din bestiller varen eller du fakturerer. Produkt ID er søkbart felt i systemet. Det er dette feltet vi bruker for å sjekke om varen finnes fra før eller om vi skal opprette en ny vare i MyFoodOffice.

Produktnavn: Navnet du gir her er navnet som vil bli vist eksternt mot kunde, eksempelvis på produktdatablad. Produktnavn er søkbart felt.

Produkt GTIN: Valgfritt felt. Tidligere kalt EAN. Dette er det GTIN du bruker for den aktuelle varen.

Produktgruppe: Valgfritt felt. Du kan gruppere produktene dine på hovedtyper, eksempelvis brød, kaker, påsmurt.

Produktgruppe kan brukes i excelrapporter og filtrering ved søk.

Sesongvare: Valgfritt felt. Sesongvaregruppe kan for eksempelvis være "helårs", "jul", "påske" eller "sommer".

Sesongvaregruppe kan brukes i excelrapporter og filtrering ved søk.

Produktbeskrivelse: Feltet brukes til å lage et kort og salgbart budskap om produktet til dine kunder.

Utvidet Vareinformasjon:

Netto vekt: Fritekstfelt som opplyser kunden om hvor mye varen veier.

Produktets opprinnelse: Dersom det vil være misvisende å ikke fortelle om produktets opprinnelse så må du opplyse om dette. Eksempelvis at du markedsfører pinnekjøtt med norsk flagg på emballasjen, men så er det produsert i Tyskland.

Produksjonsmetode: Dersom det vil være misvisende å ikke fortelle om produksjonsmetoden, så må du opplyse om dette. Eksempelvis at appelsinjuicen er laget fra konsentrat, eller at brødet gis inntrykk av å være ferskt mens det har vært fryselagret i lettstekt tilstand og etterstekt i butikk.

Selges i tint tilstand: Dersom du selger varen etter at den har vært fryst ned og deretter tint, skal du som et utgangspunkt alltid opplyse forbrukeren om dette, med mindre du kan vise til følgende unntak i EU 1169/2011, anneks VI, punkt 2.

a) det er en ingrediens som inngår i et fremtidig sluttprodukt,

b) næringsmidler der innfrysing er et teknologisk nødvendig ledd i produksjonsprosessen,

c) næringsmidler hvis sikkerhet eller kvalitet ikke påvirkes negativt av opptining.

Disse unntakene kan ikke gjøres gjeldende dersom utelatelse av dette vil føre til misvisende merking.

Lett bedervelig: Dersom produktet er lettbedervelig, kan du hake av denne boksen. Da vil varedeklarasjon ha teksten "Siste forbruksdag". I andre tilfeller vil varedeklarasjonen ha teksten "Best før".

Veiledning om hvor datomerking er: Kan brukes til å opplyse om hvor forbrukeren skal se etter datomerkingen.

Lagringsinstruksjoner: Feltet brukes i de tilfeller dette er avgjørende for forbrukeren for at holdbarhetsdatoen skal være gjeldende.

Bruksintruksjon: Feltet brukes i de tilfeller dette er avgjørende for forbrukeren for at produktet skal være trygt å spise. Eksempelvis rå pølser som må stekes før trygt konsum.

Vilkår for bruk: Feltet brukes i de tilfeller dette er avgjørende for forbrukeren for at holdbarhetsdatoen skal være gjeldende. Eksempelvis at varens holdbarhetsdato er kun 4 dager etter åpnet emballasje.


3. Importer malen til MyFoodOffice

1. I samme vindu som du lastet ned malen i Steg 1 ovenfor, klikk på den store knappen 'Klikk her eller dra en fil hit for å laste opp'

2. Identifiser filen du vil laste opp og klikk 'OK'. NB! Filen blir da forsøkt lastet opp med en gang.

3. Som en bekreftelse på at filen har blitt lastet opp får du vinduet til høyre. En feilmelding oppstår om den ikke har blitt lastet opp.

Steg 3.