Oversikt på alle Produkter

Finn navigasjonsmenyen til venstre og klikk på produkter.

Her vises alle produkter du har i ditt lokale bibliotek.

Hvordan søke

Bruk søkefeltet "Søk etter et produkt". Du kan søke på varenavn eller vareid.

Søketips: Brød gir flere søkeresultater enn Speltbrød.

Du kan kombinere søk med filtrering. Merk at et søkeresultat kan gå over flere sider. I bunn av tabellen kan du bla mellom sidene.

Hvordan filtrere

i) Klikk på knappen "Filtrer tabell". Du finner knappen over tabellen. Se bilde under.

ii) Velg ønsket verdi å filtrere på fra nedtrekksmenyen.

Du fjerner filteret ved å trykke på X. Denne knappen er synlig når musepekeren holdes over valgte filter-valg (i eksempelet nedenfor 'Bakeri')