I denne artikkelen kan du lære mer om hva måleenheter er, og hvordan du kan bruke dette for

 • Grunnoppsett i firmaet ditt
 • Ingredienser
 • Oppskrifter

Hva er måleenheter

Det finnes tre forskjellige typer måleenheter i vårt system

 • Vekt
  • kg - kilogram
  • g - gram
 • Volum
  • ltr- liter
  • dl - deciliter
  • cl - centiliter
 • Tellbare enheter, som kan være
  • stk - stykk
  • bks - boks

En vare kan ha måleenheter som er forskjellig i ulike sammenhenger. Kanskje du får innkjøpspris oppgitt i liter, men pleier å veie opp i vekt?

Da vil du ha nytte av måleenheter. Hva du har tilgang til er avhengig av hvilken lisens du har.

Grunnoppsett

Ønsker du som hovedregel at du alltid bruker gram eller kilogram i oppskriften din?

Under firmainnstillinger kan du gjøre nettopp det.

Klikk på --> Brukernavnet Ditt --> Firmainformasjon.

Navigér nedover på siden til Firmainnstillinger.

Velg "kg" eller "g" under foretrukket måleenhet.

Dersom ikke annet er definert, vil ingredienser du legger til i oppskriften bruke den valgte måleenheten fra firmainnstillinger.

Ingredienser

For tilgang til denne funksjonaliteten trenger du enten protilgang eller kalkylemodul. Du kan lese her hvordan du oppgraderer.

Du kan definere flere måleenheter på det enkelte ingredienskort, ved å gå til boksen "Måleenhet" og klikke på knappen rediger.

Vekt

Vekt er grunnenheten for alle ingredienser. I tillegg til at vekt er en hyppig brukt måleenhet, må vi også ha kunnskap om vekt for å beregne næringsverdi per 100 gram vare.

Liter

For ingredienser du ønsker å måle i liter, må du oppgi hvor mye 1 liter veier i kilogram. Eksempelvis kan det tenkes at 1 liter olje veier 0,8 kg.

Denne omregningsfaktoren vil bli brukt av systemet til å beregne vekt på oppskriften i kilo, og har implikasjoner for både næringsverdiberegning og kostnadskalkyler.

Vektfaktoren registrerer du på det enkelte ingredienskort.

Telleenhet

Du bestemmer selv hvilke telleenheter som er aktuelle for en ingrediens. Du oppretter disse per ingrediens, ved å klikke på "Legg til telleenhet".

Du skriver inn navn på telleenheten, eksempelvis "stk", og hvor mange kilo "stk" veier.

Eksempelvis 1 egg kan ha en vekt på 0,060 kilogram,

Foretrukket måleenhet

For tilgang til denne funksjonaliteten trenger du enten protilgang eller kalkylemodul. Du kan lese her hvordan du oppgraderer.

Din foretrukne måleenhet vil kunne variere avhengig av bruk. Kanskje du ønsker at en ingrediens alltid angis i gram eller centiliter i oppskriften?

Du kan definere dette på det enkelte ingredienskort.

Hvis du mangler en måleenhet du gjerne vil ha som foretrukken måleenhet, må du først legge inn vekt for liter eller opprette telleenheten du ønsker å bruke.

Oppskrifter

Mens du bygger oppskrifter kan du overstyre måleenheten som foreslås.

Den foreslåtte måleenheten kommer fra firmainnstillinger, eller fra ingredienskortet dersom foretrukket måleenhet er definert.